ماژول وایرلس
ماژول وایرلس
ماژول وایرلسماژول وایرلس

ماژول دربازکن تصویری سیماران

این ماژول دارای یک فرستنده میباشد که با قابلیت اتصال به سیستم دربازکن تصویری امکان بازنمودن قفل دیجیتال با دربازکن تصویری را فراهم می کند .

تعداد