PRISMA90
PRISMA90
PRISMA90
PRISMA90
PRISMA90
PRISMA90PRISMA90PRISMA90PRISMA90PRISMA90

دستگیره دیجیتال سیماران PRISMA 901

قابلیت کنترل قفل با کلید کامپیوتری،کارت،رمز،اثر انگشت طراحی خارق العاده سنسور اثر انگشت مخفی صفحه کلید لمسی هوشمند نمایشگر ورود رمز بصورت رندوم با استفاده ازصفحه کلید هوشمند

تعداد