راهبند زومر ASB 6010

راهبند زومر ASB 6010

راهبند ASB-6010  قابلیت نصب میله یا (تیرکت) تا طول 6 متر را دارد و میانگین سرعت باز و بسته شدن آن 6 ثانیه می باشد.

تعداد