راهبند فراز فلاشر دار
راهبند فراز فلاشر دار

راهبند فراز فلاشر دار

راهبند فراز  قابلیت نصب بوم یا (تیرکت)تلسکوپی تا طول 5 متر را دارد ومیانگین سرعت باز و بسته شدن آن3 تا 6 ثانیه می باشد.

تعداد