راهبند ستونی BFT STOPPY
راهبند ستونی BFT STOPPY

راهبند ستونی بی اف تی stoppy

راهبند ستونی STOPPY بدون محدودیت عبور و مرور  مناسب کنترل وسایل نقلیه سنگین

9,500,000 تومان

تعداد