خانه هوشمند سیماران homecenter
خانه هوشمند سیماران homecenter

دستگاه کنترل مرکزی FIBARO HCL

کنترلر مرکزی فیبارولایت در واقع مغز سیستم خانه هوشمند سیماران میباشد قابلیت اتصال به انواع مصرف کننده های الکتریکی را داشته و امکان کنترل انواع مصرف کننده ها از طریق رایانه، موبایل، تلویزیون، تبلت در داخل و خارج از خانه امکان پذیر میباشد.