خانه هوشمند سیماران homecenter

دستگاه کنترل مرکزی FIBARO HCL

کنترلر مرکزی فیبارولایت در واقع مغز سیستم خانه هوشمند سیماران میباشد قابلیت اتصال به انواع مصرف کننده های الکتریکی را داشته و امکان کنترل انواع مصرف کننده ها از طریق رایانه، موبایل، تلویزیون، تبلت در داخل و خارج از خانه امکان پذیر میباشد.

تعداد