ان وی ار  برایت ویژن ۴۰۵۰hd1
ان وی ار  برایت ویژن 4050hd1

ان وی ار برایت ویژن P4-4050K-HD1

ان وی ار NVR    چهار کانال   برایت ویژن  دارای 4 POE انتقال تصویر P2P

650,000 تومان

تعداد