ان وی ار  برایت ویژن ۴۰۵۰hd1

ان وی ار برایت ویژن P4-4050K-HD1

ان وی ار NVR    چهار کانال   برایت ویژن  دارای 4 POE انتقال تصویر P2P

تعداد