در ریلی اتوماتیک وی تو

درب اتوماتیک ریلی وی تو GOLD 800

درب اتوماتیک ریلی  GOLD 800مناسب دربهایی باحداکثر وزن 800 کیلو گرم و طول 5 متر می باشد. مجهز به سیستم ARS  برای بازگشت خودکار در صورت برخورد با مانع.

تعداد