PHOBOSa40
جک فوبوس بی اف تی

جک برقی اتوماتیکphobos A40 بی اف تیBT

درب اتوماتیک الکترومکانیکی بی اف تی فوبوس با قابلیت اضافه کردن باتری پشتیبان در زمان قطع برق و قدرت 500 کیلو گرم مناسب برای درب هایی تا طول 4 متر.

تعداد