راهبند فک bpr 615

راهبند فک ۶۱۵

4 خارج از 5 امتیاز بر اساس مشتری 1
(نقد و بررسی 1 کاربر)
راهبند هیدرولیکی فک مدل 615 با مدت زمان باز شو 6 ثانیه

تعداد