تلگرام

یوروماتیک

نمایش همه 5 نتیجه ها

Techno 500 بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک لولایی شرکت ایتالیایی Euromatic  با حداکثر قدرت 500 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 3 متر می باشد.
1,500,000 تومان
Techno 300 بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک لولایی شرکت ایتالیایی Euromatic  با حداکثر قدرت 300 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 3 متر می باشد.
1,350,000 تومان
Laser 800KG بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک ریلی شرکت ایتالیایی Euromatic  با حداکثر قدرت 800 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 4 متر می باشد.
1,300,000 تومان
Laser 1500KG بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک ریلی شرکت ایتالیایی Euromatic با حداکثر قدرت فوق العاده 1500 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 4 متر می باشد.
1,550,000 تومان
Techno 400 بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک لولایی شرکت ایتالیایی Euromatic  با حداکثر قدرت 400 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 3 متر می باشد.
1,390,000 تومان

نمایش همه 5 نتیجه ها