یوروماتیک

مشاهده همه 5 نتیجه

Techno 500 بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک لولایی شرکت ایتالیایی Euromatic  با حداکثر قدرت 500 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 3 متر می باشد.
Techno 300 بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک لولایی شرکت ایتالیایی Euromatic  با حداکثر قدرت 300 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 3 متر می باشد.
Laser 800KG بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک ریلی شرکت ایتالیایی Euromatic  با حداکثر قدرت 800 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 4 متر می باشد.
Laser 1500KG بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک ریلی شرکت ایتالیایی Euromatic با حداکثر قدرت فوق العاده 1500 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 4 متر می باشد.
Techno 400 بهترین و پر فروش ترین سری از درب های اتوماتیک لولایی شرکت ایتالیایی Euromatic  با حداکثر قدرت 400 کیلوگرم مناسب برای درب هایی با حد اکثر طول 3 متر می باشد.

مشاهده همه 5 نتیجه