راهبند ارکا

راهبند ارکا-ERREKA MULTI

MULTI راهبند ERREKA

راهبند ارکا مدل مولتی

طراحی شده در بوم های 3 تا 8 متر

قابلیت اتصال به دستگاههای کارتخوان

مناسب جهت پوشش ورودی اماکن پر تردد تجاری ، مسکونی