آیفون تصویری سامسونگ

آیفون تصویری سامسونگ Samsung SHT-3006XM

SHT-3006XM آیفون تصویری سامسونگ

 

 • مانیتوررنگی با "6  TFT-LCD
 • قابلیت اتصال به 3مانیتورفرعی،2پنل دوربین وگوشی صوتی
 • دارای منوی تنظیم روشنایی تصویر
 • 8نوع ملودی وقابلیت تنظیم شدت صدا
 • دارای زنگ هشداربه هنگام استفاده نادرست
 • دارای صفحه کلید لمسی

             دردورنگ سفید ومشکی 

تماس با فروشنده

آیفون تصویری سامسونگ Samsung SHT-3305WM

SHT-3305WM-samsungl

 • مانیتوررنگی با "4.3  TFT-LCD
 • قابلیت اتصال به 2مانیتورفرعی،2پنل دوربین وگوشی صوتی ،قابلیت بازکردن 2قفل
 • دارای منوی تنظیم روشنایی تصویر
 • 9نوع ملودی وقابلیت تنظیم شدت صدا
 • دارای زنگ هشداربه هنگام استفاده نادرست
 • قابلیت ارتباط به صورت Hands free یاگوشی

              در دو رنگ سفید ومشکی 

تماس با فروشنده

آیفون تصویری سامسونگ Samsung SHT-3305XM

 

آیفون تصویری سامسونگ

 • مانیتوررنگی با "4.3  TFT-LCD
 • قابلیت اتصال به 3مانیتورفرعی،2پنل دوربین وگوشی صوتی
 • دارای منوی تنظیم روشنایی تصویر
 • قابلیت ضبط 128تصویر
 • 9نوع ملودی وقابلیت تنظیم شدت صدا
 • دارای زنگ هشداربه هنگام استفاده نادرست
 • قابلیت ارتباط به صورت Hands free یاگوشی

              دردورنگ سفید ومشکی

تماس با فروشنده