قفل برقی دورکس

قفل مقابل برقی دورکس- DORCAS

قفل مقابل برقی اسپانیایی

قفل مقابل برقی DORCAS

تولید شده در مدلهای متنوع برای نیازهای مختلف

باریک و مستحکم مناسب نصب بر روی انواع درب ها

نصب بسیار آسان

بی صدا و عملکرد کامل باز شدن درب حتی با یک پالس کوتاه