درب اتوماتیک ارکا

درب اتوماتیک ارکا ERREKA VULCAN S

vulcan s جک هیدرولیکی درب

جک هیدرولیکی درب کنترلی ارکا

قدرت حداکثر600 کیلوگرم و مناسب دربهایی تا 6 متر عرض(به نمودار در کاتالوگ رجوع شود)

تشخیص مانع و چشم الکترونیکی برای حفاظت بیشتر

تنظیم اتوماتیک نیروی فشار پشت جک توسط تابلو فرمان در هر نیم ساعت یکبار برای تزریق روغن

 

درب اتوماتیک ارکا ERREKA VULCAN

VULCAN درب هیدرولیکی ارکا

درب اتوماتیک بازویی هیدرولیکی ارکا

دارای قدرت هر جک حداکثر 700 کیلوگرم و عرض درب حداکثر 6 متر(طبق راهنمای نصب)

قدرتمند و برگشت ناپذیر

قابلیت Slow Down در حالت مکانیکی دارد

تنظیم اتوماتیک فشار پشت جک توسط مدار فرمان در هر نیم ساعت برای تزریق روغن

 

درب اتوماتیک ارکا ERREKA TOPO

topo درب اتوماتیک کف گرد  ارکا

درب اتوماتیک کف گرد ارکا -الکترومکانیک

توانایی باز کزدن درب تا 180 درجه

قدرت جابجایی درب تاهر لنگه 450 کیلوگرم برای دربی با عرض 3.5 متر(مطابق نمودار کاتالوگ)

هوشمند در برخورد با مانع